ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
Finance

ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ