ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ (ਸਮਾਰੋਹ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਰੀ
General

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ (ਸਮਾਰੋਹ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਰੀ