ਸਿਡਨੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
General

ਸਿਡਨੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ