ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ -ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
Health

ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ -ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ