ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ  ਚ ਕੋਰੋਨਾ: 30 ਮੌਤਾਂ, 5552 ਮਰੀਜ਼  ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਜੁਰਮਾਨੇ
International

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਕੋਰੋਨਾ: 30 ਮੌਤਾਂ, 5552 ਮਰੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਜੁਰਮਾਨੇ