ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ  ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ
International

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ