ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਟਕਾਰ
Politics

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਟਕਾਰ