ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ -ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ
Politics

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ -ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ