ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ-ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਤੇ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦੋ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਅਵਾਰਡ
Politics

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ-ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਤੇ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦੋ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਅਵਾਰਡ